۳۱۱ آتل انگشت کوتاه

آتل انگشت کوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد و ویژگی:

  • فرکچر (شکستگی) انگشت
  • دفرمیتی انگشت
  • اسپرین لیگامنت
  • تهیه شده از آلومینیوم ضخیم قابل فرمدهی

 

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد.